PAH2015’in ardından…

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) 2015 Güncelleme Toplantısının Ardından Pulmoner arteriyel hipertansiyon, birçok sebeple oluşabilen ve sonuçta sağ kalp yetmezliği bulguları ile karşımıza gelen mültidisipliner bir hastalıktır. Erken tanı ve bugün artık bir ölçüde mümkün olan...
Daha fazla